تبلیغات
باشگاه پرواز parvaz club - ارزشمنترین کلمات ...

ارزشمنترین کلمات ...


سازنده ترین کلمه" گذشت" است... آن را تمرین کن


پر معنی ترین کلمه" ما" است...آن را بکار ببند.


عمیق ترین کلمه "عشق" است... به آن ارج بنه.


بی رحم ترین کلمه" تنفر" است...از بین ببرش.


سرکش ترین کلمه" هوس" است...بآ آن بازی نکن.


خود خواهانه ترین کلمه" من" است...از ان حذر کن.


ناپایدارترین کلمه "خشم" است...ان را فرو ببر.


بازدارترین کلمه "ترس"است...با آن مقابله کن.


با نشاط ترین کلمه "کار"است... به آن بپرداز.

.

.

.

.... و هدفمندترین کلمه "موفقیت"است... پس پیش به سوی آن.

به ادامه مطلب برو متن کامل این پست رو میبینی.....: Blog Templates By : MihanTemp.com :.