تبلیغات
باشگاه پرواز parvaz club - جدول
تاریخ : چهارشنبه 27 اسفند 1393 | 06:59 ب.ظ | نویسنده : علیرضا (دلبر)

بی حوصله و بیکار توی یک جمعی نشسته بودم ، طبق عادت همیشگی مجله را برداشتم و ورق زدم ، همین که توی دلم خواندم سه عمودی...
یکی گفت بلند بگو...
گفتم: یک کلمه سه حرفی که از همه چیز برتر است؟؟؟
حاج آقا گفت : پول
تازه عروس مجلس گفت : عشق
شوهرش گفت : یار
کودک دبستانی گفت : علم
حاج آقا پشت سر هم گفت : پول اگه نمیشه طلا ، سکه
گفتم : حاج آقا اینا نمیشه
گفت : پس بنویس مال
گفتم : حاج آقا بازم نمیشه
گفت : جاه
خسته شدم با تلخی گفتم : نه نمیشه
دیدم ساکت شد
مادر بزرگ پیر گفت: عمر
سیاوش که تازه از سربازی آمده بود گفت : کار
محسن خندید و گفت : وام
یکی از آن وسط بلند گفت : وقت
دیگری گفت : آدم
دوباره یکی گفت : خدا
خنده تلخی کردم و مداد را گذاشتم.سرجایش و فهمیدم تا شرح جدول زندگی کسی را نداشته باشی حتی یک کلمه سه حرفی آن هم درست در نمی آید...
هنوزبه آن کلمه سه حرفی جدول خودم فکر میکنم...
شاید کودک پابرهنه بگوید: کفش
کشاورز بگوید: برف
لال بگوید: حرف
ناشنوا بگوید: صدا
نابینا بگوید: نور
ومن هنوز درفکرم ....: Blog Templates By : MihanTemp.com :.